Die All-in-One Business LösungSme vydavateľstvo technickej literatúry so zameraním na preklady technickej
a odbornej literatúry.

Spoločnosť Techdoc spol. s r. o. patrí od svojho vzniku medzi prvé DTP štúdiá so zameraním na technickú literatúru.

Schopnosti vedenia, ako aj pracovníkov sú overené dlhoročnou spoluprácou so širokou sieťou importérov, najmä z oblasti automobilového p riemyslu. Sofistikované pracovné postupy a bohatá databáza umožnujú firme efektívne a flexibilne reagovať na požiadavky klienta. Rozsahom činností dokáže zastrešiť tvorbu rôznorodej publikačnej činnosti, počnúc krásnou literatúrou, cez kartografiu, končiac návodmi na obsluhu určenými pre konečného spotrebiteľa.

Najvýznamnejšou časťou práce spoločnosti je však poskytovanie prekladateľských služieb.
Technické vybavenie spoločnosti zabezpečuje plynulosť postupu prác s následným finálnym výstupom podľa požiadaviek zákazníka. Tvorivá atmosféra pozitívne pôsobí jednak na samotných zamestancov, ako aj na služby, ktoré poskytujú.
Technické vybavenie spoločnosti zabezpečuje plynulosť postupu prác s následným finálnym výstupom podľa požiadaviek zákazníka. Tvorivá atmosféra pozitívne pôsobí jednak na samotných zamestancov, ako aj na služby, ktoré poskytujú.